Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine


Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on:

Zezeran Consulting OÜ
Vana-Lõuna 39-114 10134 Tallinn, Estonia
Tel +372 5590 2207
www.pood.comedyestonia.com


Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida kogutakse teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.

Me ei töötle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Kohustume kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/679. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki veebilehtede külastamise ja teenuskeskkondades sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Järgnevalt privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele meie veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse.


Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

 • kauba kohaletoimetamise aadress;

 • pangakonto number;

 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

 • klienditoe andmed.


Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.


Andmevahetus koostööpartneritega:

 • Tarbija annab Veebipoes pood.comedyestonia.com andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, e-posti aadress, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress) ning edastada logistikapartnerile, Omniva, isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

 • Teenuste eest tasumisel krediitkaardi või pangalingi teenuse kaudu omab ligipääsu pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Maksekeskus AS, kes väljastab vaid info makse õnnestumise kohta ja kaardi 4 viimast numbrit.


Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

 • Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

 • Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.


Kellele võib kogutud andmeid edastada?

 • Kogutud ja töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

 • Teenuse raames klientide poolt sisestatud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.


Kliendi õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine

 • Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata.

 • Kõigil isikutel on õigus tutvuda enda isikuandmetega teenuskeskkonnas pood.comedyestonia.com

 • Kui parandamine on võimalik, sõltuvalt teenusest ja teenuskeskkonnast, saab seda teha koheselt.

 • Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

 • Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

 • Taotlust ei rahuldata, kui:
   - see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
   - see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
   - see võib takistada õiguskaitse organite tööd,
   - see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik.
   - taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud.
   - taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.


Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehti ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.